Image 

 

CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej zaprasza na otwarcie wystawy prac uczestników zajęć pracowni twórczej malarstwa sztalugowego działającej przy CK-ODK w Łęcznej

dnia 22 stycznia 2010 r. o godz. 18:00

w Galerii ODK Górnicza 12

 

Pod koniec 2008 roku w CK- Osiedlowym Domu Kultury zrodził się pomysł twórczego uaktywnienia osób dorosłych naszego łęczyńskiego społeczeństwa poprzez edukację z rysunku i malarstwa. Przy Galerii ODK powstała pracownia twórcza malarstwa sztalugowego. Uczestnicy zajęć spędzając czas w twórczej atmosferze mają możliwość poznawania warsztatu i rozwijania swoich umiejętności plastycznych pod fachowym okiem instruktora. Korzystając z różnorodnych technik plastycznych spełniają swoje artystyczne marzenia odkrywając często uśpione zdolności. Wystawa ta jest pierwszą zbiorową wystawą grupy . Prezentowane rysunki i obrazy przedstawiają martwe natury, motywy kwiatowe oraz pejzaż, wykonane są: ołówkiem, suchą pastelą i akrylem,

Zapraszamy wszystkich do oglądania, smakowania i zachwycania się różnorodnością możliwości plastycznych twórców tej wystawy.

Mamy nadzieję, że wystawa ta stanie się zachętą dla innych mieszkańców naszego miasta do obudzenia drzemiącego plastycznego talentu i aktywnego udziału w naszych zajęciach.

 

Prace wystawiają:

Barbara Sawicka

Katarzyna Kuter

Małgorzata Radzik

Tomasz Raczkowski

Barbara Zielińska

Kazimiera Lindner

Rafał Iwańczuk

Zofia Pręcikowska

Ada Iwańczuk

Anna Jarosz