W dniu 11 grudnia 2009 r. o godz. 17.00 zapraszamy do Centrum Kultury w Łęcznej ul. obrońców Pokoju 1 na promocję publikacji Łęcznianie II wydanej w ramach projektu Ratujmy od zapomnienia.

 

Image 

 

 

Projekt Ratujmy od zapomnienia realizowany jest przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA i współfinansowany jest ze środków  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Kultury w Łęcznej, Zespołem Szkół nr 1 w Łęcznej i Miejsko-Gminną Biblioteka Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej.

Image