Dotyczy postępowania nr DM.271.6.2023

Zamawiający — Centrum Kultury Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawy” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa jakości infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej poprzez dostawę i montaż, instalacji paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji”, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:
Oferta nr 2:
FreeEco Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Budowlana 7, 20-469 Lublin
Cena: 169 740,00 zł brutto

Szczegóły w załaczniku

 

Zadanie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Do pobrania:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wybór najkorzystniejszej oferty DM.271.6.2023.pdf)wybór najkorzystniejszej oferty DM.271.6.2023.pdf353 kB2023-11-08 12:00