Centrum Kultury w Łęcznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Poprawa jakości infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej poprzez dostawę
i montaż, instalacji paneli fotowoltaicznych oraz instalacji klimatyzacji”

Szczegółowe informacje na Platformie e-Zamówienia:

 

 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e60f8d5e-32f1-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Zadanie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020