Centrum Kultury w Łęcznej w załączeniu udostępnia INFORMACJĘ O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY  (załącznik pdf) w postępowaniu nr DM.271.2.2023 o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania:

„Cyberkultura w Centrum Kultury w Łęcznej”

 

Centrum Kultury w Łęcznej zawiadamia, iż wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Wykonawcę:
4Visions Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Środkowa 32A, 05-816 Opacz-Kolonia

 

Zadanie jest realizowane w ramach realizacji projektu systemowego pn. "Konwersja cyfrowa domów kultury" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

Do pobrania:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf182 kB2023-04-28 17:34