Już wkrótce Centrum Kultury w Łęcznej ogłosi przetarg na zakupy sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyberkultura Centrum Kultury w Łęcznej”. Projekt grantowy jest realizowany w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Wkład własny do projektu zapewniła Gmina Łęczna.