Ogłoszenie o składaniu ofert na przeprowadzenie cyklu warsztatów artystycznych i historycznych oraz wydarzenia integracyjnego na terenie Rynku II w Łęcznej

Centrum Kultury w Łęcznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów artystyczno-historycznych oraz wydarzenia integracyjnego na potrzeby złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”.
W skład zadania wchodzi:


1. Przeprowadzenie przez oferenta cyklu warsztatów artystycznych wg specyfikacji:

a) Zapewnienie łącznie 94 godzin warsztatów artystycznych muzycznych dla 20 osób (osoby pełnoletnie i niepełnoletnie).
- 20 godzin – gra na ukulele
- 20 godzin – gra na gitarze
- 18 godzin – gra na keyboard
- 18 godzin – gra na gitarze basowej
- 18 godzin – gra na perkusji


b) Oferent zapewnia instrumenty muzyczne do przeprowadzenia warsztatów:
- ukulele koncertowe – min. 10 szt.
- gitara akustyczna lub klasyczna – min. 1 szt.
- gitara basowa ze wzmacniaczem – min. 1 szt.
- perkusja – min. 1 szt.
- keyboard – min. 1 szt.


c) Oferent zapewni dogodny termin dla uczestników warsztatów:
- dni powszednie po godz. 16:00
- soboty w godz. od 9:00

d) Oferent zapewni osobę/osoby do prowadzenia warsztatów z odpowiednim doświadczeniem.

e) Oferent zapewni możliwość wypełnienia karty zgłoszenia wraz z deklaracją RODO, ankiety oraz wydania certyfikatu uczestnictwa w warsztatach.

f) Oferent zapewni przygotowanie i wypełnienie list obecności na warsztatach oraz wykona dokumentację fotograficzną.

g) Oferent zapewni umieszczenie w widocznym miejscu w pomieszczeniach w których prowadzone będą warsztaty tablicy informacyjnej o dofinansowaniu w formacie A3.

h) Zamawiający zapewni pomieszczenia na potrzeby przeprowadzenia warsztatów.

i) Termin realizacji warsztatów – od marca 2023 do lipca 2023 wg harmonogramu uzgodnionego przez zamawiającego i oferenta .

j) Warsztaty odbywać się będą na terenie Gminy Łęczna.

 

2. Przeprowadzenie przez oferenta warsztatów historycznych wg specyfikacji:

a) Zapewnienie 4 godzin warsztatów historycznych dla łącznie 18 osób (osoby pełnoletnie i niepełnoletnie).

b) Warsztaty historyczne będą odbywały się na miasta Łęczna, z uwzględnieniem starego miasta i łęczyńskich zabytków.

c) W celu umożliwienia uczestnictwa w warsztatach, będą odbywały się one w dniu wolnym od pracy tj.

- 2 godz. w dniu wolnym od pracy (niedziela) w maju 2023 r.

- 2 godz. 18 czerwca 2023 r. po godz. 16.00

Terminy realizacji warsztatów zostaną uzgodnione pomiędzy oferentem a zamawiającym.

d) Zapewnienie osoby prowadzącej warsztaty posiadającej doświadczenie (historyk lub osoba posiadająca rekomendację stowarzyszenia działającego w sferze regionalizmu).

 

3. Przeprowadzenie przez oferenta innowacyjnych warsztatów artystycznych wg specyfikacji:

a) Zapewnienie 2 godzin innowacyjnych warsztatów artystycznych z udziałem łącznie 10 osób (osoby pełnoletnie i niepełnoletnie).

b) Zapewnienie instruktora nauki gry na instrumencie didgeridoo z doświadczeniem.

c) Zapewnienie instrumentów na potrzeby warsztatów

d) Termin realizacji warsztatów – czerwiec 2023 r.

e) Miejsce odbywania się warsztatów – teren miasta Łęczna, zapewnione przez zamawiającego.

 

4. Zapewnienie przez oferenta techniki estradowej wraz z peryferiami i programem artystycznym dla wydarzenia integracyjnego dla ok. 800 osób

a) Zapewnienie sceny 8m x 6m, z zadaszeniem.

b) Zapewnienie nagłośnienia liniowego spełniające ridery występujących zespołów.

c) Zapewnienie oświetlenia scenicznego spełniające ridery występujących zespołów.

d) Zapewnienie 2 agregatów prądotwórczych o mocy min. 60 KW wraz z obsługą.

e) Zapewnienia płotków lekkich 70 mb.

f) Zapewnienia urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – 3 szt. tzw. dmuchańce udostępniane bezpłatnie.

g) Zapewnienie animacji dla dzieci – min. 2 godz. min. 2 animatorów z doświadczeniem.

h) Zapewnienie konferansjera podczas trwania imprezy.

i) Zapewnianie toalet typu „Toi- toi”- 4 szt. w tym 1 szt. dla osób niepełnosprawnych.

j) Zapewnienie występu zespołu ludowego – min. 5 artystów, min. 45 minut.

k) Zapewnienie występu fireshow – tańca z ogniem – min. 2 artystów, min. 30 minut.

l) Zapewnienie występu zespołu coverowego - min. 2 artystów, min. 45 minut.

m) Zapewnienie występu zespołu tzw. gwiazdy wieczoru znanej z występów w radio i TV, mającej w swoim dorobku przynajmniej 3 przeboje w liczbą wyświetleń powyżej 15 mln każdy – min. 1 artysta, min. 45 min.

n) Zapewnienie garderoby (namiotu) dla artystów wraz z wyposażeniem.

o) Zapewnienie przez oferenta rozliczenia i opłacenia zobowiązań ZAIKS-u.

p) Zapewnienie zgodnej z przepisami ochrony w ilości min. 120 roboczogodzin. (w godz. 15.00-18.00 5 osób, w godz. 18.00-23.00 15 osób).

q) Zapewnienie druku 4 banerów z oczkowaniem o formacie 4,5 m x 0.83 m (wg wzoru dostarczonego przez zamawianego) – druk do 30 maja 2023 r.

r) Zapewnienie druku 200 szt. plakatów full color formatu B2 (wg wzoru dostarczonego przez zamawianego) – druk do 30 maja 2023 r.

s) Zapewnienie druku 100 szt. plakatów full color formatu B2 (wg wzoru dostarczonego przez zamawianego) – termin druku do ustalenia z oferentem ale nie później niż w kwietniu 2023 r.

t) Termin organizacji wydarzenia – 18 czerwca 2023 r. w godz. 16.00 – 22.00.

u) Zapewnienie gotowości sceny na godz. 14.00 w dniu 18 czerwca 2023 r.

v) Miejsce organizacji wydarzenia – teren Rynku II – miasto Łęczna.

 

5. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela Pan Paweł Brodzisz pod nr telefonu 8888 23327 (w godzinach pracy Centrum Kultury w Łęcznej).

6. Termin składania ofert: do dnia 15 września 2022 roku do godz. 15.00 (data i godzina wpływu).

7. Forma składania ofert: pocztą tradycyjną, osobiście (Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Wybór wykonawcy nastąpi na podstawie następujących kryteriów:
- najniższa cena – 70%.
- doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac - 30%.


9. Wynik wyboru wykonawcy opublikowany zostanie na stronie www.ck.leczna.pl w dniu 16 września 2022 r.
Centrum Kultury w Łęcznej zastrzega, że realizacja zamówienia przez wybranego Oferenta uzależniona będzie od pozytywnej weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Negatywna weryfikacja wyżej wymienionego wniosku nie może być podstawą roszczeń Oferenta wobec Zamawiającego.


Łęczna, dnia 9 września 2022 r.