Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Łęcznej wybrano Aleksandrę Murat-Bochen.

Ogłoszenie wraz z załączonym wynikiem naboru znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęcznej. https://umleczna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=152&p1=szczegoly&p2=1684111