Uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego odbyła się 19 października w Zajeżdźie w Lesie w Ciechankach Kolonii.
Uniwersytet swoją działalność rozpoczął po raz dziesiąty. Zaproszonych gości, studentki i studentów w imieniu zarządu powitała Elżbieta Blicharska. Swoją obecnością zaszczycili nas: burmistrz L. Włodarski, dyrektor Centru Kultury E. Misiewicz prezes Forum UTW Lubelszczyzny B. Zajączkowska i przedstawiciele LUTW.
Z okazji 35- lecia LUTW kierownik Filii UTW w Łęcznej został odznacony Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego.
W bieżącym roku akademickim zajęcia rozpoczęło 75-ciu studentów-seniorów. W trakcie uroczystości wręczono ligitymacje trzem nowym studentom. Dla studentów przewidziana jest oferta programowa m.in.: wykłady, zespoły aktywności ruchowej, spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze , wyjazdy do teatru.
Imprezę uświetnił występ artystyczny chóru „ Na ludową nutę z przytupem” pod kierunkiem p. Joanny Podgórniak oraz montaż słowno muzyczny naszych seniorów. Chór tworzą w większości słuchacze UTW. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna.