W wieku 69 lat po walce z ciężką chorobą zmarł ś.p. Andrzej Grzesiuk, długoletni Dyrektor Zespołu Szkół nr 1, wieloletni radny Rady Powiatu Łęczyńskiego a ostatnio członek i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łęcznej.

Zmarł Człowiek życzliwy i wyczulony na potrzeby drugiego człowieka, wrażliwy i wspierający sprawy kultury, przyjaciel WOŚP i braci harcerskiej.

Nie ma ludzi niezastąpionych ale pustkę po niektórych bardzo trudno wypełnić…

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Jego Najbliższym składają Dyrektor i Pracownicy Centrum Kultury w Łęcznej