Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej wydało 33 numer "Merkuriusza Łęczyńskiego".

Zapraszamy na film promujący tegoroczne wydanie.