wystawa-nauczycieli17.jpg

CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Plastyków

zapraszają na finisaż wystawy zbiorowej malarstwa

W POSZUKIWANIU PIĘKNA

3 MARCA 2017 godz.18:00

GALERIA ODK ul. Górnicza 12

wystawa czynna od 31 stycznia do 3 marca 2017 r.

 

Wystawa członków PSNP „W poszukiwaniu piękna”
Pejzaże, kwiaty, fragmenty architektury – przeróżne aspekty rzeczywistości realizowane w wybranych konwencjach plastycznych; od przedstawień w pełni realistycznych poprzez wysoce zindywidualizowane transformacje, formy prowadzące do artystycznej deformacji i syntezy, aż po wypowiedzi abstrakcyjne. Tworzone z użyciem nieskończonego zakresu gamy kolorystycznej; w tonacjach ciepłych i zimnych, opartych na kontraście i dopełnieniu, oszczędne i walorowe. Komponowane z wykorzystaniem specyficznego kontinuum; od układów dynamicznych po statyczne, rytmiczne, zrównoważone, dysharmonijne... A wszystkie tworzone w różnych technikach plastycznych, wśród których dominuje malarstwo olejne i pastel, którym wtórują: akwarela, gwasz, akryl, monotypia, batik oraz techniki mieszane (własne).
Co łączy tak szeroko realizowaną różnorodność treści i formy zaprezentowanych obrazów? Czy tylko tytuł, cyklicznej już wystawy „W poszukiwaniu piękna”? Gdzie piękno to jest ujmowane tak wielowariantowo, zarówno w aspekcie treściowym, jak i formalnym, gdzie odbiorca może dostrzec je w tajemnicach tafli jeziora, w splątanej kiści kwiatów, zaułku uliczki, nostalgii drzew czy wijącej się drogi, ale też w formach niejednoznacznie czytelnych, dających możliwość osobistej interpretacji...
Zwykle od prezentowanej sztuki oczekuje się (nawet podświadomie) jakiegoś wspólnego mianownika, elementu spajającego wszystkie pokazywane dzieła, owego rdzenia stanowiącego o „jedności w wielości”. W tym przypadku czynnikiem łączącym są autorzy obrazów – nauczyciele – twórcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Plastyków, grupie twórczej istniejącej od ponad 56 lat. Zorganizowany w 1960 r. w Lublinie zjazd (wówczas jeszcze) nauczycieli rysunków z całego Województwa Lubelskiego dał początek działalności Klubu Nauczycieli Plastyków. Systematyczna aktywność popularyzatorska i szkoleniowa (wystawiennicza, konsultacyjna i plenerowa) jego członków zadecydowała o trwałej obecności grupy w życiu kulturalnym Lubelszczyzny. W 2007r. Klub przyjął status stowarzyszenia z siedzibą w Lublinie. Obecnie liczy 62 członków: zarówno czynnych, jak i emerytowanych pracowników polskiej oświaty i kultury (nauczycieli, dyrektorów, wizytatorów pracujących na wszystkich szczeblach edukacji). Ludzi tych łączy miłość do plastyki i pasja, jaką jest twórczość plastyczna. Te dwa elementy zrzeszają grupę na przekór upływowi czasu i wieloaspektowym (nie zawsze korzystnym) zmianom, poszczególnym jej członkom pozwalają rozwijać się zawodowo, artystycznie i osobowościowo, budować więzi i pozytywne relacje interpersonalne. Motywują do popularyzowania plastyki. Nieraz nadają sens codziennemu życiu, przynoszą poczucie spełnienia. Jednocześnie w ten sposób nadal realizowane są główne priorytety, które legły u podstaw działalności Stowarzyszenia ponad pół wieku temu.
Potwierdzeniem tej ciągłości jest także piąta już z kolei wystawa zbiorowa członków PSNP „W poszukiwaniu piękna”. Wystawa ma charakter „objazdowy”. Po prezentacji w siedzibie Stowarzyszenia tj. Domu Kultury LSM w Lublinie corocznie odwiedza gminne centra, ośrodki i domy kultury, głównie na terenie Lubelszczyzny. M. in. gościła już w Cycowie, Janowie Lubelskim, Lipsku, Milejowie, Puławach, Zakrzówku, Ziółkowie, Solcu n. Wisłą.
Godny podkreślenia jest fakt, że również w ten sposób nauczyciele –twórcy z PSNP zajmują się edukacją innych. Zaszczepiają zainteresowanie, a nawet miłość do sztuki, przybliżają zjawiska z jej obszaru, uczestniczą w aktywizacji lokalnych społeczności.
Działalność członków PSNP jest wysoko oceniana przez włodarzy Lublina i Lubelszczyzny. W 2015 r. Stowarzyszenie otrzymało od Prezydenta m. Lublin, Nagrodę Jubileuszową za całokształt swojej działalności w obszarze kultury i popularyzowania plastyki, a jego najbardziej zasłużeni członkowie zostali uhonorowani medalami i wyróżnieniami.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków
dr Urszula Tomasiak

 

Autorzy prac:
1. Bąbol Tadeusz
2. Borkowska Anna
3. Butryn Anna
4. Duda Beata
5. Frejowska Irena
6. Gadzińska - Kita Agnieszka
7. Giszczak Maryla
8. Głąbowa Janina
10. Góra Zuzanna
11. Grabowska Grażyna
12. Hankiewicz Grażyna
13. Hładyniuk Alina
14. Kotliński Kazimierz
15. Kozak-Kotowska Aleksandra
16. Kozłowska Anna
17. Kulicka Dorota
18. Kuśmierz Jolanta
19. Mrówczyński Stanisław
21. Nieliwodzka Iwona
22. Niewiadomski Leszek
23. Nóżka – Jabłońska Grażyna
24. Obraniak Teresa
25. Osińska Elżbieta
26. Pachocka Grażyna
27. Pawłat Joanna
28. Pieleszek Zbigniew
29. Poniatowska Teresa
30. Poniewozik Antonina
31. Rakowska Krystyna
32. Rzechowska Bernarda Julia
33. Skiba Zofia
34. Telejko Barbara
35. Tomasiak Urszula
36. Tomczak Monika
37. Wasak Elwira
38. Wawer Jolanta
39. Wójcik Stefania
40. Znajomski Robert

TOP

Kontakt

 

Centrum Kultury w Łęcznej   

21-010 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 1
tel./fax 81 752 15 47
tel. kom. 508 253 478
e-mail: info@ck.leczna.pl

Nr konta: 81 1020 3206 0000 8802 0084 1064

CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej

21-010 Łęczna, ul. Górnicza 12
tel. 81 752 15 42
e-mail: odk@ck.leczna.pl