Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza do udziału w XXXIV Turnieju wiedzy o Łęcznej

Czytaj więcej:  XXXIV Turniej wiedzy o Łęcznej

 

REGULAMIN XXXIV Turnieju wiedzy o Łęcznej

I. INFORMACJE OGÓLNE

a) Organizatorem turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z siedzibą
w Łęcznej przy ul. Tysiąclecia 10.

b) Uczestnikami turnieju są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego.

 c) Turniej przebiega w dwóch etapach: eliminacje oraz finał.

 d) Turniej odbywa się w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)
i uczniowie szkół ponadpodstawowych.

e) Na poszczególnych etapach turnieju uczniowie rozwiązują test konkursowy przygotowany przez organizatora konkursu.

 f) Zakres tematyczny turnieju zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 16 marca 2017 r. (www.towarzystwoleczna.pl).

II. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

a) Zgłoszenie do turnieju odbywa się poprzez przesłanie przez nauczyciela/opiekuna listy uczniów wraz z podaniem informacji o nazwie szkoły i klasy na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 b) Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 kwietnia 2017 r.

 c) Do dnia 7 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zostanie umieszczona lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach konkursu.

III. PRZEBIEG TURNIEJU

a) Uczniowie zakwalifikowani do konkursu uczestniczą w eliminacjach, które są pierwszym etapem turnieju.

 b) Eliminacje XXXIV Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędą się 12 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 2 w Łęcznej ul. Jaśminowa 6.

 c) Wyniki eliminacji konkursu zostaną podane na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 20 kwietnia 2017 r. wraz z podaniem listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w finale.

 d) W każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów do finału.

 e) W przypadku uzyskania w eliminacjach przez uczestników konkursu  równej liczby punktów organizator może zmienić liczbę finalistów.

 f) Finał XXXIV Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22.

 g) Wyniki finału zostaną podane na stronie  internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do dnia 4 maja 2017 r.

IV. NAGRODY

a) Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

 b) Pozostali uczestnicy finału otrzymają upominki i dyplomy za udział w turnieju.

 c) Wręczenie nagród nastąpi na sesji Rady Miejskiej Łęcznej w maju lub czerwcu 2017 r.
w sali Rady Miejskiej w Łęcznej, pl. Kościuszki 22. Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.

 b) Ewentualne pytania dotyczące przebiegu konkursu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAGADNIENIA do XXXIV Turnieju wiedzy o Łęcznej


- lokacja miasta Łęczna, właściciele, znaki miasta,

- łęczyńskie jarmarki,

- łęczyńskie zabytki,

- przełomowe wydarzenia w historii miasta (w tym daty),

- mozaika etniczno-wyznaniowa mieszkańców Łęcznej w XIX w.,

- organizacje i instytucje społeczne, które działały i/lub nadal funkcjonują w mieście,

- ulice, pomniki  i budynki miejskie z uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania, w tym już nieistniejące,

- Łęczna w okresie II Rzeczypospolitej

- Łęczna w okresie wojny i okupacji

- historia Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance

- znajomość wydawnictw poświęconych naszemu miastu (tytuł, autor, rok wydania),

- informacje dotyczące samorządności gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego (w tym organy uchwałodawcze i wykonawcze, struktura organizacyjna),

- informacje o bieżących wydarzeniach i osobach związanych z naszym miastem,

- lokalni patroni naszych ulic,

- Kalendarium – źródło: www.towarzystwoleczna.pl


Zalecana bibliografia:

- Merkuriusz Łęczyński - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej
(nr 1 - 1985, nr 2 - 1987, nr 3 - 1988, nr 4 – 1989, nr 5 - 1990, nr 6 - 1993, nr 7 - 1994, nr 8 - 1995, nr 10 - 1997, nr 12 - 1999, nr 14-2001, nr 17-2004, nr 24 – 2011, nr 25 – 2012, nr 26 - 2013, nr 27 – 2014, nr 28 – 2015, nr 29 - 2016)

- Pamięć miejsc (tom I - IV) i (tom V)
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej

- Łęczna. Studia z dziejów miasta (1989 r.), red. E. Horoch, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, wybrane artykuły:
Ryszard Szczygieł - Powstanie miasta Łęcznej i jego rozwój do końca XVI w. (str. 31-53)

Tadeusz Mencel - Jarmarki Łęczyńskie w XVII-XIX w. (str. 73-116)
Emil Horoch – Łęczna w okresie II Rzeczypospolitej (str. 189-210)

- Monika Bogusz, Miasto Łęczna w czasach Królestwa Polskiego (1815-1866), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej (2014), wybrane rozdziały:
● Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny (str. 167-196)
● Parafia grekokatolicka pw. św. Symeona Słupika (207-2015)
● Gmina żydowska (kahał) – dozór bożniczy (str. 217-240)

Bibliografia w formacie pdf  jest dostępna na stronie internetowej www.towarzystwoleczna.pl

 

Czytaj więcej:  XXXIV Turniej wiedzy o Łęcznej

 

alt

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej zaprasza uczniów z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego  do udziału XXXI Turnieju Wiedzy o Łęcznej,

wiecej: www.towarzystwoleczna.pl

 

Czytaj więcej: XXX Turniej Wiedzy o Łęcznej

TOP

Kontakt

 

Centrum Kultury w Łęcznej   

21-010 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 1
tel./fax 81 752 15 47
tel. kom. 508 253 478
e-mail: info@ck.leczna.pl

Nr konta: 81 1020 3206 0000 8802 0084 1064

CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej

21-010 Łęczna, ul. Górnicza 12
tel. 81 752 15 42
e-mail: odk@ck.leczna.pl