STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ

CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ

ZAPRASZAJĄ

na otwarcie wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród i dyplomów,
dn. 23.III.2018 r. o godz. 1300 w Centrum Kultury w Łęcznej

 

WYNIKI KONKURSU:

Protokół

z obrad jury XXII Konkursu Plastycznego Symbole i Tradycje Świąt Wielkanocnych
„ Kolorowa Wielkanoc”

 

W dniu 15 marca 2018 r. jury konkursu w składzie:

  1. 1. Marta Piwońska
    2. Helena Kępka
    3. Dorota Prończuk

po zapoznaniu się z regulaminem i obejrzeniu 391 prac reprezentujących 29 placówek Powiatu Łęczyńskiego (35 prac nie zostało zakwalifikowanych do oceny ze względu na niezgodność
z regulaminem), postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia. Jury brało pod uwagę poziom artystyczny, pomysłowość i estetykę prac.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kat.: przedszkolaki

I miejsce – Julia Grzesiuk, 6 lat, CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ , op. Paweł Brodzisz

II miejsce – Ala Morawska, 5 lat, PRZEDSZKOLE W PUCHACZOWIE , op. Beata Tarczyluk

III miejsce – Kaja Wyka, 6 lat, CK-OSIEDLOWY DOM KULTURY W ŁĘCZNEJ, op. Maria Zuzańska

Wyróżnienia:

Franciszek Grabowski, 4 lata, PRZEDSZKOLE W CYCOWIE, op. Magdalena Dziewa-Tarczyluk

Izabela Kazubek, 4 lata, PRZEDSZKOLE W CIECHANKACH, op. Anna Walczuk

Jakub Kowalczyk, 5 lat, PRZEDSZKOLE W NADRYBIU, op. Magdalena Dylewska

Oliwia Kręblasz, 4 lata, PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W ŁĘCZNEJ, op. Beata Topolska

 

Kat.: klasy I-III szkoły podstawowe

I miejsce –Iga Zadora, kl. II, SZKOŁA PODSTAWOWA W ZOFIÓWCE, op. Maryla Giszczak

II miejsce – Barbara Słowik, kl. III, CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ, op. Paweła Brodzisz

III miejsce –Bartosz Klauda, kl. III, GMINNY OŚRODEK KULTURY W PUCHACZOWIE, op. Weronika Grochowska

Wyróżnienia:

Magdalena Wójtowicz, kl.III, SZKOŁAPODSTAWOWA W GARBATÓWCE, op. Elżbieta Pasternak

Adriana Kamińska, kl. I, CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ, op. Paweł Brodzisz

 

Kat.: klasy IV-VI szkoły podstawowe

I miejsce – Aleksandra Zielińska, kl. IV, CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ, op. Paweł Brodzisz

II miejsce – Bruno Galant, kl. IV, SZKOŁA PODSTAWOWA W ZOFIÓWCE, op. Maryla Giszczak

III miejsce – Karolina Paluch, kl. VI, GMINNY DOM KULTURY W CYCOWIE, op. Maryla Giszczak

Wyróżnienia:

Marta Kuntska, kl. VI, ZESPÓŁ SZKÓŁ W CYCOWIE, op. Bernarda Bogusz

Miłosz Dąbrowski, kl. IV, SZKOŁA PODSTAWOWA W NADRYBIU, op. Agnieszka Gołębiowska

Kat.: klasy VII szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce – Julia Jakubowska, kl. III gimnazjum, CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ, op. Paweł Brodzisz

II miejsce – Kaja Skoczylas, kl. VII, SZKOŁA PODSTAWOWA W NADRYBIU, op. Magdalena Dylewska

III miejsce – Julia Gargol, kl. VII, SZKOŁA PODSTAWOWA W NADRYBIU, op. Magdalena Dylewska

 

FUNDATOR NAGRÓD: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Back to top