rysunek-weglem17.jpg

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Rysunku Węglem Łęczna 2017.

 

REGULAMIN
X Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku Węglem
Łęczna 2017


Organizatorem konkursu jest:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna, tel.: 81 752-15-42, fax: 81 752-15-47,
www.plama.org.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele
1.    Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
2.    Upowszechnianie i popularyzowanie tradycyjnej techniki plastycznej – rysunku węglem
3.    Prezentacja współczesnej sztuki

Zasady udziału w konkursie
1.    Temat konkursu „Dzik”
2.    Technika – rysunek węglem na papierze, kartonie lub tekturze.
3.    Format – minimum A3,  maksimum B1.
4.    Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę.
5.    Praca nie może  być oprawiona.
6.    Każda praca musi być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy, telefon, tytuł pracy ponadto prace przysyłane przez placówki delegujące dodatkowo powinny zawierać imię i nazwisko opiekuna oraz adres placówki - wzór do pobrania (wypełniony prosimy przykleić na odwrocie pracy)
7.    Termin nadsyłania prac: do 12 czerwca 2017 (liczy się data wpływu).  
8.    Prace można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście  do siedziby Organizatora:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna  
9.    Za prace uszkodzone lub zniszczone w transporcie organizator nie ponosi odpowiedzialności.
10.    Prace w innym formacie niż w pkt.3, uszkodzone lub zniszczone a także niepodpisane na odwrocie nie będą podlegały ocenie Jury.
11.    Prace nagrodzone i wyróżnione  w konkursie przechodzą na własność Organizatora.
12.    Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia do konkursu indywidualne lub poprzez placówki i stowarzyszenia kultury lub placówki oświaty.

Kategorie wiekowe
Prace są oceniane w pięciu grupach wiekowych:
- od 5 do 8 lat
- do 10 lat
- do 14 lat
- do 18 lat
- powyżej 18 lat

Jury
1.    Prace zostaną ocenione przez Jury według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem konkursu i techniką - rysunek węglem (użycie inne techniki dyskwalifikuje pracę, prosimy również nie używać barwionego węgla),
- indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi.
2.    Obrady Jury odbędą się w terminie 1-9 lipca 2016.  W skład Jury wejdą m.in. artyści
z zagranicy biorący udział w XIII Międzynarodowym Plenerze Artystycznym- Łęczna 2017
3.    Werdykt Jury jest ostateczny.

 Nagrody
1.    Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Organizator kwalifikuje prace do wystawy pokonkursowej.
2.    Pula nagród wynosi 4200,00 zł, z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może otrzymać nagrody o wartości powyżej 750 zł.
3.    Nagrody zostaną przyznane w formie rzeczowej.
4.    Wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
w dniu 4 października  2017 r. W razie nieobecności podczas wręczenia nagród, zostaną one przesłane pocztą  na adres domowy autora.

Wystawa pokonkursowa
1.    Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej, której otwarcie nastąpi 4 października 2017 r. o godz. 13:00 w Osiedlowym Domu Kultury ul. Górnicza 12 w Łęcznej. Wystawa będzie otwarta do 4.11.2017 r.
2.    Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu.
3.    Wyniki konkursu i zdjęcia nagrodzonych prac oraz z relacji z wystawy pokonkursowej będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora:  www.plama.org.pl  oraz Centrum Kultury w Łęcznej: www.ck.leczna.pl
4.    Osoby pełnoletnie uczestniczące w konkursie będą mogły odebrać prace osobiście
w ciągu 30 dni po zakończeniu wystawy – bądź przesyłką pocztową. Praca winna zawierać na odwrocie dopisek: praca do zwrotu. Organizator zobowiązuje się przesłać prace pocztą - koszty przesyłki pokrywa autor. Organizator nie odsyła prac osób niepełnoletnich oraz prac nagrodzonych i wyróżnionych, które przechodzą na własność organizatora.

Postanowienia końcowe
1.    W przypadku osoby pełnoletniej przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne
z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac.
2.    W przypadku, kiedy uczestnikiem jest osobą niepełnoletnią, należy umieścić (przykleić na odwrocie pracy) dodatkowo podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu zgodę o treści zawartej w załączonym druku.
3.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac
w celach promocyjnych w prasie, telewizji i Internecie oraz innych publikacjach bez żadnych ograniczeń terytorialnych.
4.    Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora konkursu.
5.    Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych: www.plama.org.pl oraz www.ck.leczna.pl
6. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 81 752-15-42 lub
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs realizowany przy wsparciu finansowym: Gminy Łęczna i Powiatu Łęczyńskiego.

REGULAMIN

X Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku Węglem

Łęczna 2017


Organizatorem konkursu jest:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna, tel.: 81 752-15-42, fax: 81 752-15-47,
www.plama.org.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Cele
1.    Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
2.    Upowszechnianie i popularyzowanie tradycyjnej techniki plastycznej – rysunku węglem
3.    Prezentacja współczesnej sztuki


Zasady udziału w konkursie
1.    Temat konkursu Dzik
2.    Technika – rysunek węglem na papierze, kartonie lub tekturze.
3.    Format – minimum A3,  maksimum B1.
4.    Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę.
5.    Praca nie może być oprawiona.
6.    Każda praca musi być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy, telefon, tytuł pracy ponadto prace przysyłane przez placówki delegujące dodatkowo powinny zawierać imię i nazwisko opiekuna oraz adres placówki - wzór do pobrania (wypełniony prosimy przykleić na odwrocie pracy)
7.    Termin nadsyłania prac: do 12 czerwca 2017 (liczy się data wpływu).  
8.    Prace można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście  do siedziby Organizatora:

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna
 
9.    Za prace uszkodzone lub zniszczone w transporcie organizator nie ponosi odpowiedzialności.

10.  Prace w innym formacie niż w pkt.3, uszkodzone lub zniszczone a także niepodpisane na odwrocie nie będą podlegały ocenie Jury.
11.  Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie przechodzą na własność Organizatora.
12.  Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia do konkursu indywidualne lub poprzez placówki i stowarzyszenia kultury lub placówki oświaty.


Kategorie wiekowe
Prace są oceniane w pięciu grupach wiekowych:
- od 5 do 8 lat

- do 10 lat
- do 14 lat
- do 18 lat
- powyżej 18 lat

Jury
1.    Prace zostaną ocenione przez Jury według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem konkursu i techniką - rysunek węglem (użycie inne techniki dyskwalifikuje pracę, prosimy również nie używać barwionego węgla),
- indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi.
2.    Obrady Jury odbędą się w terminie 1-9 lipca 2016. W skład Jury wejdą m.in. artyści
z zagranicy biorący udział w XIII Międzynarodowym Plenerze Artystycznym- Łęczna 2017

3.    Werdykt Jury jest ostateczny.


 Nagrody
1.    Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Organizator kwalifikuje prace do wystawy pokonkursowej.
2.    Pula nagród wynosi 4200,00 zł, z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może otrzymać nagrody o wartości powyżej 750 zł.
3.    Nagrody zostaną przyznane w formie rzeczowej.
4.    Wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
w dniu 4 października  2017 r.
W razie nieobecności podczas wręczenia nagród, zostaną one przesłane pocztą na adres domowy autora.


Wystawa pokonkursowa

1.    Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej, której otwarcie nastąpi 4 października 2017 r. o godz. 13:00 w Osiedlowym Domu Kultury ul. Górnicza 12 w Łęcznej. Wystawa będzie otwarta do 4.11.2017 r.

2.    Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu.

3.    Wyniki konkursu i zdjęcia nagrodzonych prac oraz z relacji z wystawy pokonkursowej będą opubli kowane na stronie internetowej Organizatora: www.plama.org.pl  oraz Centrum Kultury w Łęcznej: www.ck.leczna.pl

4.    Osoby pełnoletnie uczestniczące w konkursie będą mogły odebrać prace osobiście
w ciągu 30 dni po zakończeniu wystawy – bądź przesyłką pocztową. Praca winna zawierać na odwrocie dopisek: praca do zwrotu. Organizator zobowiązuje się przesłać prace pocztą - koszty przesyłki pokrywa autor. Organizator nie odsyła prac osób niepełnoletnich oraz prac nagrodzonych i wyróżnionych, które przechodzą na własność organizatora.


Postanowienia końcowe

1.    W przypadku osoby pełnoletniej przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne
z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac.

2.    W przypadku, kiedy uczestnikiem jest osobą niepełnoletnią, należy umieścić (przykleić na odwrocie pracy) dodatkowo podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu zgodę o treści zawartej w załączonym druku.

3.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac
w celach promocyjnych w prasie, telewizji i Internecie oraz innych publikacjach bez żadnych ograniczeń terytorialnych.

4.    Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora konkursu.

5.    Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych: www.plama.org.pl oraz www.ck.leczna.pl

6. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 81 752-15-42 lub
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs realizowany przy wsparciu finansowym: Gminy Łęczna i Powiatu Łęczyńskiego.

Do pobrania:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Regulamin2017.doc)Regulamin i karta zgłoszenia52 kB2017-04-26 13:27

Back to top