Czytaj więcej: Wyniki obrad Jury - Piękno mojego miejsca zamieszkania - Łęczna 2017

Wynik obrad Jury Powiatowego Konkursu Plastycznego

„Piękno mojego miejsca zamieszkania - kiedy dojrzewają kasztany” – Łęczna 2017

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z Powiatu Łęczyńskiego.

Placówki które wzięły udział w tegorocznej edycji konkursu:

Gminny Dom Kultury w Cycowie

Zespół Szkół w Cycowie

Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Szkoła Podstawowa w Januszówce

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Szkoła Podstawowa w Malinówce

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrówku

Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie

Niepubliczne Gimnazjum w Zofiówce

Szkoła Podstawowa w Zofiówce

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej

Gimnazjum nr 1 w Łęcznej

Centrum Kultury w Łęcznej

Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej

Uczestnicy konkursu wykorzystując różnorodne techniki plastyczne (akwarela, grafika komputerowa, kolaż, wycinanka, pastel tłusta, plakatówka) przygotowali prace inspirowane pięknem okolic miejsca zamieszkania.

Jury w składzie:

Marta Piwońska

Krystyna Gałat-Grzywa

Małgorzata Ostasz-Szeliga

w dniu 8 maja 2017 r. w CK-Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej przy ul. Górniczej 12 po wnikliwym obejrzeniu nadesłanych 180 prac plastycznych zakwalifikowało wszystkie prace na wystawę pokonkursową oraz nagrodziło i wyróżniło autorów najciekawszych z nich:

 

uczniowie szkół podstawowych w grupie wiekowej 7-8 lat:

  • I miejsce ex aequo

Maja Saczewa lat 8 Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej – opiekun pani Ewa Czerniak

Oliwia Kuśpit lat 7 Centrum Kultury w Łęcznej – opiekun pan Paweł Brodzisz

  • II miejsce

Wiktoria Drewniak lat8 Centrum Kultury w Łęcznej – opiekun pan Paweł Brodzisz

  • III miejsce

Gabriela Bombolewska lat7 CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej – opiekun pani Majka Zuzańska

wyróżnienia:

Katarzyna Kołodziejska lat 7 CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej – opiekun pani Majka Zuzańska

Aleksandra Krzychowiec lat 8 Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie – opiekun pani Magdalena Dylewska

uczniowie szkół podstawowych od 9 lat:

  • I miejsce ex aequo

Agata Ciesielska lat 9 Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej – opiekun pani Ewa Czerniak

Nadia Majewska lat 9 Centrum Kultury w Łęcznej – opiekun pan Paweł Brodzisz

  • II miejsce

Mateusz Zubilewicz lat 12 Szkoła Podstawowa w Malinówce – opiekun pani Dorota Jankowska

  • III miejsce

Oliwia Fabian lat 13 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu – opiekun pani Agnieszka Gołębiowska

wyróżnienia:

Aleksandra Piotrowska lat 9 Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej –opiekun pani Ewa Czerniak

Norbert Skowroński lat 10 Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej –opiekun pani Ewa Czerniak

uczniowie gimnazjum:

  • I miejsce

Patrycja Wojtaszek lat 13 Niepubliczne Gimnazjum w Zofiówce – opiekun pani Agnieszka Grudzień

wyróżnienia:

Andżelika Wójcik lat 13 Gimnazjum nr 1 w Łęcznej – opiekun pani Agnieszka Grudzień

Nikola Polikowska lat 13 Centrum Kultury w Łęcznej – opiekun pan Paweł Brodzisz

 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

wyróżnienie:

Angelika Jemielniak lat 16 Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – opiekun pani Monika Bartosiewicz

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za podzielenie się swoją wrażliwością na otaczający nas świat.

Jury dziękuje dzieciom i młodzieży za udział w konkursie za ogromny twórczy potencjał w dziedzinie plastyki, niebanalne ujęcie tematu z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.

Jury także dziękuje wszystkim nauczycielom i instruktorom za zaangażowanie w przygotowanie młodych artystów do konkursu.

Jurorzy konkursu i organizatorzy życzą wszystkim uczestnikom dalszych sukcesów w działaniach plastycznych.

Zapraszamy wszystkich na otwarcie wystawy pokonkursowej dnia 31 maja 2017 godz.13:00 Kąt działań twórczych CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej ul. Górnicza12

Czytaj więcej: X Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem Łęczna 2017

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Rysunku Węglem Łęczna 2017.

 

REGULAMIN
X Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku Węglem
Łęczna 2017


Organizatorem konkursu jest:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna, tel.: 81 752-15-42, fax: 81 752-15-47,
www.plama.org.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele
1.    Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
2.    Upowszechnianie i popularyzowanie tradycyjnej techniki plastycznej – rysunku węglem
3.    Prezentacja współczesnej sztuki

Zasady udziału w konkursie
1.    Temat konkursu „Dzik”
2.    Technika – rysunek węglem na papierze, kartonie lub tekturze.
3.    Format – minimum A3,  maksimum B1.
4.    Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę.
5.    Praca nie może  być oprawiona.
6.    Każda praca musi być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy, telefon, tytuł pracy ponadto prace przysyłane przez placówki delegujące dodatkowo powinny zawierać imię i nazwisko opiekuna oraz adres placówki - wzór do pobrania (wypełniony prosimy przykleić na odwrocie pracy)
7.    Termin nadsyłania prac: do 12 czerwca 2017 (liczy się data wpływu).  
8.    Prace można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście  do siedziby Organizatora:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna  
9.    Za prace uszkodzone lub zniszczone w transporcie organizator nie ponosi odpowiedzialności.
10.    Prace w innym formacie niż w pkt.3, uszkodzone lub zniszczone a także niepodpisane na odwrocie nie będą podlegały ocenie Jury.
11.    Prace nagrodzone i wyróżnione  w konkursie przechodzą na własność Organizatora.
12.    Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia do konkursu indywidualne lub poprzez placówki i stowarzyszenia kultury lub placówki oświaty.

Kategorie wiekowe
Prace są oceniane w pięciu grupach wiekowych:
- od 5 do 8 lat
- do 10 lat
- do 14 lat
- do 18 lat
- powyżej 18 lat

Jury
1.    Prace zostaną ocenione przez Jury według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem konkursu i techniką - rysunek węglem (użycie inne techniki dyskwalifikuje pracę, prosimy również nie używać barwionego węgla),
- indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi.
2.    Obrady Jury odbędą się w terminie 1-9 lipca 2016.  W skład Jury wejdą m.in. artyści
z zagranicy biorący udział w XIII Międzynarodowym Plenerze Artystycznym- Łęczna 2017
3.    Werdykt Jury jest ostateczny.

 Nagrody
1.    Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Organizator kwalifikuje prace do wystawy pokonkursowej.
2.    Pula nagród wynosi 4200,00 zł, z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może otrzymać nagrody o wartości powyżej 750 zł.
3.    Nagrody zostaną przyznane w formie rzeczowej.
4.    Wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
w dniu 4 października  2017 r. W razie nieobecności podczas wręczenia nagród, zostaną one przesłane pocztą  na adres domowy autora.

Wystawa pokonkursowa
1.    Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej, której otwarcie nastąpi 4 października 2017 r. o godz. 13:00 w Osiedlowym Domu Kultury ul. Górnicza 12 w Łęcznej. Wystawa będzie otwarta do 4.11.2017 r.
2.    Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu.
3.    Wyniki konkursu i zdjęcia nagrodzonych prac oraz z relacji z wystawy pokonkursowej będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora:  www.plama.org.pl  oraz Centrum Kultury w Łęcznej: www.ck.leczna.pl
4.    Osoby pełnoletnie uczestniczące w konkursie będą mogły odebrać prace osobiście
w ciągu 30 dni po zakończeniu wystawy – bądź przesyłką pocztową. Praca winna zawierać na odwrocie dopisek: praca do zwrotu. Organizator zobowiązuje się przesłać prace pocztą - koszty przesyłki pokrywa autor. Organizator nie odsyła prac osób niepełnoletnich oraz prac nagrodzonych i wyróżnionych, które przechodzą na własność organizatora.

Postanowienia końcowe
1.    W przypadku osoby pełnoletniej przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne
z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac.
2.    W przypadku, kiedy uczestnikiem jest osobą niepełnoletnią, należy umieścić (przykleić na odwrocie pracy) dodatkowo podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu zgodę o treści zawartej w załączonym druku.
3.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac
w celach promocyjnych w prasie, telewizji i Internecie oraz innych publikacjach bez żadnych ograniczeń terytorialnych.
4.    Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora konkursu.
5.    Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych: www.plama.org.pl oraz www.ck.leczna.pl
6. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 81 752-15-42 lub
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs realizowany przy wsparciu finansowym: Gminy Łęczna i Powiatu Łęczyńskiego.

REGULAMIN

X Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku Węglem

Łęczna 2017


Organizatorem konkursu jest:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna, tel.: 81 752-15-42, fax: 81 752-15-47,
www.plama.org.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Cele
1.    Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
2.    Upowszechnianie i popularyzowanie tradycyjnej techniki plastycznej – rysunku węglem
3.    Prezentacja współczesnej sztuki


Zasady udziału w konkursie
1.    Temat konkursu Dzik
2.    Technika – rysunek węglem na papierze, kartonie lub tekturze.
3.    Format – minimum A3,  maksimum B1.
4.    Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę.
5.    Praca nie może być oprawiona.
6.    Każda praca musi być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy, telefon, tytuł pracy ponadto prace przysyłane przez placówki delegujące dodatkowo powinny zawierać imię i nazwisko opiekuna oraz adres placówki - wzór do pobrania (wypełniony prosimy przykleić na odwrocie pracy)
7.    Termin nadsyłania prac: do 12 czerwca 2017 (liczy się data wpływu).  
8.    Prace można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście  do siedziby Organizatora:

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna
 
9.    Za prace uszkodzone lub zniszczone w transporcie organizator nie ponosi odpowiedzialności.

10.  Prace w innym formacie niż w pkt.3, uszkodzone lub zniszczone a także niepodpisane na odwrocie nie będą podlegały ocenie Jury.
11.  Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie przechodzą na własność Organizatora.
12.  Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia do konkursu indywidualne lub poprzez placówki i stowarzyszenia kultury lub placówki oświaty.


Kategorie wiekowe
Prace są oceniane w pięciu grupach wiekowych:
- od 5 do 8 lat

- do 10 lat
- do 14 lat
- do 18 lat
- powyżej 18 lat

Jury
1.    Prace zostaną ocenione przez Jury według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem konkursu i techniką - rysunek węglem (użycie inne techniki dyskwalifikuje pracę, prosimy również nie używać barwionego węgla),
- indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi.
2.    Obrady Jury odbędą się w terminie 1-9 lipca 2016. W skład Jury wejdą m.in. artyści
z zagranicy biorący udział w XIII Międzynarodowym Plenerze Artystycznym- Łęczna 2017

3.    Werdykt Jury jest ostateczny.


 Nagrody
1.    Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Organizator kwalifikuje prace do wystawy pokonkursowej.
2.    Pula nagród wynosi 4200,00 zł, z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może otrzymać nagrody o wartości powyżej 750 zł.
3.    Nagrody zostaną przyznane w formie rzeczowej.
4.    Wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
w dniu 4 października  2017 r.
W razie nieobecności podczas wręczenia nagród, zostaną one przesłane pocztą na adres domowy autora.


Wystawa pokonkursowa

1.    Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej, której otwarcie nastąpi 4 października 2017 r. o godz. 13:00 w Osiedlowym Domu Kultury ul. Górnicza 12 w Łęcznej. Wystawa będzie otwarta do 4.11.2017 r.

2.    Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu.

3.    Wyniki konkursu i zdjęcia nagrodzonych prac oraz z relacji z wystawy pokonkursowej będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.plama.org.pl  oraz Centrum Kultury w Łęcznej: www.ck.leczna.pl

4.    Osoby pełnoletnie uczestniczące w konkursie będą mogły odebrać prace osobiście
w ciągu 30 dni po zakończeniu wystawy – bądź przesyłką pocztową. Praca winna zawierać na odwrocie dopisek: praca do zwrotu. Organizator zobowiązuje się przesłać prace pocztą - koszty przesyłki pokrywa autor. Organizator nie odsyła prac osób niepełnoletnich oraz prac nagrodzonych i wyróżnionych, które przechodzą na własność organizatora.


Postanowienia końcowe

1.    W przypadku osoby pełnoletniej przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne
z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac.

2.    W przypadku, kiedy uczestnikiem jest osobą niepełnoletnią, należy umieścić (przykleić na odwrocie pracy) dodatkowo podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu zgodę o treści zawartej w załączonym druku.

3.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac
w celach promocyjnych w prasie, telewizji i Internecie oraz innych publikacjach bez żadnych ograniczeń terytorialnych.

4.    Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora konkursu.

5.    Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych: www.plama.org.pl oraz www.ck.leczna.pl

6. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 81 752-15-42 lub
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs realizowany przy wsparciu finansowym: Gminy Łęczna i Powiatu Łęczyńskiego.

Do pobrania:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Regulamin2017.doc)Regulamin i karta zgłoszenia52 kB2017-04-26 13:27

Czytaj więcej: WYSTAWA POKONKURSOWA - WYNIKI - KOLOROWA WIELKANOC

 

STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ

CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ

ZAPRASZAJĄ

NA ROZSTRZYGNIĘCIE I WYSTAWĘ POKONKURSOWĄ

XXI KONKURSU PLASTYCZNEGO
SYMBOLE I TRADYCJE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

pt. „KOLOROWA WIELKANOC”

7 KWIETNIA 2017 R. GODZ. 13.00

 

WYSTAWA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 20.00 DO 18 KWIETNIA 2017 R.

 

WYNIKI KONKURSU:

Jury  w  składzie:
Marta Piwońska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Łęcznej
Krystyna Gałat- Grzywa – malarka, członek Związku Polskich Artystów Plastyków
Majka Zuzańska – malarka, członek Związku Polskich Artystów Plastyków

KATEGORIA – PRZEDSZKOLAKI

I miejsce – Zuzanna Medyńska
Centrum Kultury w Łęcznej, op. art. Paweł Brodzisz
II miejsce – Maja Stasicka
Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie, op. art. Dominika Kornecka
III miejsce – Lena Madyniak
Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej, op. art. Elżbieta Polak

Wyróżnienie:
Wojciech Krzeszczyk – Przedszkole w Puchaczowie, op. art. Anna Sadowska
Maksymilian Józefara –Przedszkole Publiczne nr 2 w Łęcznej, op. art. Małgorzata Cielniak
Julia Grzesiuk - Centrum Kultury w Łęcznej, op. art. Paweł Brodzisz
      
KATEGORIA: KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce – Filip Wójcik  
Szkoła Podstawowa w Januszówce, op. art. Zofia Sidor
II miejsce – Magdalena Wójtowicz
Gminny Dom Kultury w Cycowie, op. art. Maryla Giszczak
III miejsce – Damian Zając
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu, op. art. Agnieszka Gołębiowska


Wyróżnienie:
Wiktoria Mazur – Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie, op. art. Dominika Kornecka
Zuzanna Chomiuk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, op. art. Ewa Czerniak
Klaudia Gładysz – Centrum Kultury w Łęcznej, op. art. Paweł Brodzisz


KATEGORIA: KLASY IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWE


I miejsce – Dawid Golan
Gminny Dom Kultury w Cycowie, op. art. Maryla Giszczak
II miejsce – Klaudia Gańska
Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie, op. art. Dominika Kornecka
III miejsce – Patrycja Piskorowska
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie, op. art. Magdalena Dylewska

Wyróżnienie:
Weronika Wójcik - Szkoła Podstawowa w Januszówce, op. art. Magdalena Szewczak
Julia Misztal - Centrum Kultury w Łęcznej, op. art. Paweł Brodzisz

KATEGORIA: GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE


I miejsce ex aequo – Daniel Cur i Bartłomiej Chuba,
Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, op. art. Agnieszka Grudzień
III miejsce – Julia Jakubowska
Centrum Kultury w Łęcznej, op. art. Paweł Brodzisz

Wyróżnienie:
Izabela Szpitun – Gimnazjum Publiczne w Ludwinie, op. art. Agnieszka Andrzejewska
Weronika Klimkiewicz – Gimnazjum Publiczne w Ludwinie, op. art. Agnieszka Andrzejewska

Czytaj więcej: Zmiany w terminarzu konkursu - PIĘKNO MOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

CK - OSIEDLOWY DOM KULTURY

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

PIĘKNO MOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA „...kiedy dojrzewają kasztany..."

Konkurs adresowany do dzieci i młodzieży z Łęcznej i powiatu łęczyńskiego

 - wiek uczestników od 7 do 20 lat

 

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:

•    nadsyłanie prac (decyduje data stempla pocztowego): 28 kwietnia 2017 r.
•    ocena prac: 9.05.2017 r.
•    imienna lista laureatów konkursu będzie dostępna na stronie internetowej Centrum Kultury w Łęcznej: 10.05.2017 r.
•    otwarcie wystawy „Kąt działań twórczych” CK-ODK Górnicza 12 w Łęcznej: 23.05.2017  31.05.2017 r. godz. 13:00
•    czas trwania wystawy do 30.06.2017 r.
•    termin odbioru prac nienagrodzonych po zakończeniu wystawy do: 7.07.2017 r.

Organizatorzy:

STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
CENTRUM KULTURY W ŁĘCZNEJ

Do pobrania:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Karta zgłoszenia2017.doc)Karta zgłoszenia29 kB2017-02-28 20:02
Pobierz plik (regulamin_2017.doc)Regulamin59 kB2017-05-04 15:59

 Czytaj więcej: KONKURS PLASTYCZNY - KOLOROWA WIELKANOC

 

Centrum Kultury i Starostwo Powiatowe w Łęcznej

zapraszają do udziału

w XXI KONKURSIE PLASTYCZNYM
SYMBOLE I TRADYCJE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

pt. „KOLOROWA WIELKANOC”


KONKURS ADRESOWANY JEST DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO

Nagrody w konkursie finansowane są ze środków Powiatu Łęczyńskiego

prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu wraz z kartą zgłoszenia (w załączeniu) prosimy dostarczyć do dn. 24.03.2017 r. na adres: Centrum Kultury ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna

Szczegóły w regulaminie

UWAGA ZMIANA TERMINU:  WYSTAWA POKONKURSOWA BĘDZIE CZYNNA DO 18 KWIETNIA 2017 r.

Czytaj więcej: KONKURS PLASTYCZNY - KOLOROWA WIELKANOC

 

Do pobrania:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (REGULAMIN XXI KONKURSU PLASTYCZNEGO SYMBOLE I TRADYCJE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.doc)REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA50 kB2017-02-17 14:15
TOP

Kontakt

 

Centrum Kultury w Łęcznej   

21-010 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 1
tel./fax 81 752 15 47
tel. kom. 508 253 478
e-mail: info@ck.leczna.pl

Nr konta: 81 1020 3206 0000 8802 0084 1064

CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej

21-010 Łęczna, ul. Górnicza 12
tel. 81 752 15 42
e-mail: odk@ck.leczna.pl