1. Centrum Kultury w Łęcznej prosi o przedstawienie - zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - oferty na usługę związaną z zabezpieczeniem profesjonalnej ochrony imprezy pn. Jarmark Łęczyński 2018, która planowana jest na stadionie GKS „Górnik” Łęczna przy Al. Jana Pawła II 13:

2.06.2018 r.(sobota) w godz. 19.00 – 24.00 - 47 ludzi, w tym 10 osób od godz. 16.00

3.06.2018r.(niedziela) w godz. 19:00 – 24:00 – 37 ludzi, w tym 6 osób od godz. 16:00.

2. Zabezpieczenie Kierownika ds. bezpieczeństwa oraz opracowanie dokumentów niezbędnych przy organizacji imprezy masowej.

Termin przyjmowania ofert: 30 marca 2018 r. do godz. 16.00.

Back to top