CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej
zaprasza na wystawę malarstwa

Grupy Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA

wernisaż dnia 30 maja 2014 godz. 18:00
GALERIA ODK Łęczna ul. Górnicza 12

 

Autorzy wystawy:

BARBARA ZIELIŃSKA
BARBARA SAWICKA
CELINA WALKIEWICZ
TEODORA GĄSIOROWSKA
MAŁGORZATA OSTASZ- SZELIGA
BEATA SMOSARSKA
KRYSTYNA GAŁAT GRZYWA
MARIA MAJKA ZUZAŃSKA
RENATA SZURYGA
ROBERT ZNAJOMSKI
STANISŁAW  SKIBIŃSKI
PAWEŁ BRODZISZ
TOMASZ RACZKOWSKI

Grupa Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych "Plama" zawiązała się z inicjatywy Osiedlowego Domu Kultury SM w Łęcznej w 1983 roku. Skupia twórców z miasta Łęczna, powiatu łęczyńskiego, a także artystów z Polski, których łączy wspólne zamiłowanie do tworzenia i ukazywania piękna w sposób indywidualny różnymi środkami wyrazu. Grupę tworzą ludzie różnych profesji.

Artystyczny dorobek Grupy to ponad 200 wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. Baranowicze (Białoruś); Hajduhadhaz, Debreczyn, Hortobagy, Hejce (Węgry); Hirson, Seint Michel (Francja); Treviolo (Włochy); Kowel (Ukraina).
Kontakty z partnerskim miastem Hajduhadhaz od 1997 zaowocowały corocznym udziałem artystów łęczyńskich w plenerach w Hortobagy i Hejcach, a także zbiorowymi wystawami Grupy w Hajduhadhaz na Węgrzech. Nawiązanie kontaktów partnerskich z włoskim Treviolo przyczyniło się do wymiany wystaw artystów obu miast.
Działalność Grupy nie ogranicza się tylko do wystaw zbiorowych w różnych galeriach w kraju i poza jego granicami czy też udziału jej członków w licznych międzynarodowych plenerach, ale także PLAMA jest organizatorem lokalnych konkursów plastycznych i fotograficznych oraz cieszącego się dużym zainteresowaniem Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku Węglem.
W 2004 roku GIPiF PLAMA wraz z Klubem Literatów utworzyła ŁĘCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY I SZTUKI "PLAMA" a jego prezesem jest Maria Majka Zuzańska.

PLAMA jest laureatem prestiżowej Nagrody Burmistrza Łęcznej "Łęczyńskiego Odyńca Kultury 2002" a w 2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Stowarzyszeniu honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Back to top